بیمه اشخاص

بیمه های اشخاص

بیمه عمر و حوادث گروهی برای کلیه پرسنل سازمانهای دولتی ، شرکت ها ، موسسات تجاری ، واحد های صنعتی یا کارگاه های تولیدی
بیمه عمر زمانی مانده بدهکار برای کلیه موسسات اعتباری ، بانکها ، صندوق های قرض الحسنه و افراد حقیقی.
بیمه تکمیل درمان گروهی برای پرسنل و افراد تحت تکفل کلیه سازمان ها ، ‌ شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی.
بیمه انفرادی شامل بیمه عمر به شرط فوت ، حیات و حوادث
بیمه مسافرین خارج از کشور

به منظور ایجاد شرایط مطلوب برای تامین آتیه و پیشگیری از عواقب نامطلوب حوادث ناخواسته و نیل به آرامش خاطر در اشخاص بیمه نامه های زیر ارائه می شود:

بیمه عمر و تامین آتیه


عقد قرارداد بین یک شرکت بیمه و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب آن شرکت بیمه ( بیمه گر ) تکالیف و تعهداتی در مقابل شخص حقیقی یا حقوقی ( بیمه گذار ) بر عهده می گیرد که به مرگ و زندگی یک یا چند شخص حقیقی ( بیمه شده ) بستگی دارد ، بیمه گر متعهد است که در انتهای مدت بیمه ، چنانچه بیمه شده در قید حیات باشد سرمایه بیمه نامه را به بیمه گذار و چنانچه در طول مدت بیمه نامه ، بیمه شده فوت نماید سرمایه بیمه نامه را به وراث و یا ذینفع بیمه نامه پرداخت نماید. بیمه گذار هم متقابلا" تعهد می نماید که مبلغ حق بیمه را به صورت یکجا در تاریخ شروع بیمه یا بطور اقساط در طی مدت بیمه به بیمه گر بپردازد.

معرفی طرح:

دراین بیمه نامه بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه علاوه برتامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز درصورتیکه بیمه شده هم باشند ، خواهند داشت.
بیمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ارائه می شود ، طرفداران زیادی داشته و با توجه به انواع آن می تواند مورداستقبال اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.
کارگزاری رسمی بیمه نکوئی با دریافت مبالغ حق بیمه ، اولا"بیمه شده را در مقابل خطر فوت بیمه می کند و ثانیا" مازاد مبالغ دریافتی را سرمایه گذاری می نماید و نرخ سود آن سرمایه گذاری را تا حد نرخ بهره فنی تضمین می نمایدو چنانچه سودبیشتری از محل سرمایه گذاری بدست آورد بخش عمده از آن را به عنوان مشارکتدر منافع به بیمه گذار می دهد.

هدف از ارائه طرح:

بررسی وضعیت مالی اکثر صندوق های بازنشستگی نشان دهنده این واقعیت است که میزان پرداختی این نوع صندوق ها در دوران بازنشستگی ، حتی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را نیز ندارد. با توجه به اینکه عده کثیری از افراد جامعه بااین مشکل مواجه هستند طراحی بیمه نامه ای با تشکیل سرمایه در صورت حیات میتواند تامین کننده سرمایه ای یکجا در سنین بالا بوده و تاثیر مهمی درافزایش قدرت خرید افراد در دوران بازنشستگی خواهد داشت.

شرایط ویژه بیمه عمر و تامین آتیه کارگزاری رسمی بیمه نکوئی:

1-در این بیمه نامه سرمایه بیمه عمر ضریبی از میزان قدرت پرداخت حق بیمه ، بیمه گذار در ماه خواهد بود. این ضریب می تواند 60 ، 120 ، 150 ، 180 ، 210 ، 240 و 300 برابرانتخاب گردد.
2- حق بیمه این قرارداد می تواند به روش ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و یا سالانه پرداخت گردد.
3- در نحوه پرداخت حق بیمه ، پیش بینی شده است که بیمه گذار بتواند حق بیمه را به صورت تلفیقی از روش یکجا ( به صورت سپرده گذاری نزد بیمه گر ) و اقساطی پرداخت نماید.
4-مدت بیمه نامه می تواند از 5 سال تا 30 سال درخواست گردد. ولی در هر صورت مجموع مدت بیمه نامه و سن بیمه شده نمی تواند از هفتاد سال تجاوز نماید.
5-برای مقابله با تورم به درخواست بیمه گذار با افزایش حق بیمه به میزان 3 ، 5 ، 7 ، 10 ، 15 ، 20 و 25 درصد در هر سال نسبت به سال قبل ، سرمایه بیمه نیز به همین نسبت افزایش خواهد یافت.
6-اندوخته حاصل شده از محل بیمه نامه متعلق به بیمه گذار است و در طول مدت بیمه نامه وی حق دارد این اندوخته را به طور کامل برداشت ( بازخرید ) و یا به صورت وام دریافت نماید.
7-بیمه گر متعهد است سود ناشی از مشارکت در منافع حاصل از سرمایه خود را علاوه بر سرمایه بیمه به بیمه گذار پرداخت نماید.
8-چنانچه بیمه گذار درخواست افزایش پرداخت حق بیمه را در سالهای بعد بنایدمی تواند حداکثر به میزان افزایش حق بیمه درخواست شده 3 ، 5 ، 7 ، 10 ، 15 ، 20 و 25 درصدبدون نیاز به انجام معاینات پزشکی سرمایه بیمه عمر خود را افزایش دهد.لازم به ذکر است که می توان افزایش حق بیمه را درخواست کرد ولی بیمه عمررا ثابت نگه داشت و افزایش سرمایه درخواست نگردد. این امر باعث می شوداندوخته ریاضی بیشتری در بیمه نامه ایجاد شود. ( اندوخته ریاضی بیمه نامه مبلغی است که هر ساله پس از کسر هزینه ها از حق بیمه باقی می ماند و باذخیره ریاضی بیمه نامه در پایان سال قبل جمع شده و هر ساله سود معینی بانرخ بهره فنی به آن اضافه می شود. )
9-

پوشش های تکمیلی بیمه نامه عمر و تامین آتیه:

9-1:حادثه: بیمه گذار می تواند برای بیمه شده تا سه برابر سرمایه بیمه عمر ، درخواست پوشش اضافی فوت ، نقص عضو و یا از کارافتادگی در اثر حادثه را نماید. چنانچه سرمایه بیمه عمر خود را افزایش دهد ، به همان نسبت سرمایه حادثه هم افزایش خواهد یافت. ضمناً بیمه شده می تواند از پوشش هزینه های پزشکی ناشی از حادثه به میزان 5% و یا 10% سرمایه حادثه ، استفاده نماید.
9-2:از کارافتادگی کامل و دائم: بیمه شده می تواند از پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه بهره مند شده و در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده ، از پرداخت حق بیمه به میزان 50% و یا 100% تا پایان مدت بیمه نامه معاف شود و ضمناً بیمه گذار می تواند در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده تا میزان 10% ، 25% و یا 40% سرمایه عمر حداکثر تا مبلغ 400,000,000 ریال تحت عنوان سرمایه از کارافتادگی از این پوشش استفاده نماید.
9-3:بیماریهای خاص: بیمه شده می تواند در صورت تمایل از بیمه تکمیلی سرمایه ابتلا به بیماری های خاص نیز به میزان 10% ، 20% و یا 30% سرمایه بیمه عمر حداکثر 250,000,000 ریال بهره مند گردد.
9-4:آتش سوزی منزل مسکونی: بیمه گذار می تواند از پوشش آتش سوزی منزل مسکونی تا میزان 500 ، 750 ، 1000و یا 1500 برابر حق بیمه ماهانه به عنوان سرمایه بیمه آتش سوزی استفاده نماید. این سرمایه در طی سال های آتی می تواند سالانه به میزان 5% و یا 10 % افزایش یابد.
10- بیمه گذار می تواند از حساب اندوخته های خود برای تامین هزینه های ضروری تا میزان 90% از محل ارزش بازخرید خود وام دریافت نماید.
11- بیمه گذار می تواند بیمه نامه خود را پس از پرداخت 6 ماه حق بیمه و سپری شدن این مدت بازخرید نماید.
12- امکان تغییر سرمایه بیمه عمر و میزان حق بیمه پرداختی در طی قرارداد میسر می باشد.
13- تضمین حداقل سود سالانه برای وجوه پرداختی بیمه گذار پس از کسر هزینه ها.
14- پرداخت مشارکت در منافع در پایان مدت بیمه.
15- استفاده از معافیت های مالیاتی موجود در رابطه با بیمه های عمر به این ترتیب که:
15-1: سرمایه بیمه نامه ( در صورت فوت و حیات بیمه شده ) معاف از مالیات است.
15-2:حق بیمه عمر جزء هزینه های پذیرفته شده از نظر مالیاتی بوده و این موضوع برای بیمه گذارانی که شخصیت حقوقی دارند ، قابل اهمیت است.

نحوه فروش و بازاریابی:

1- کارکنان سازمانهای دولتی
2- کارکنان بخش خصوصی که دارای صندوقهای بازنشستگی مخصوص برای کارکنان خود هستند.
3 - کلیه افراد جامعه که توانایی پرداخت حق بیمه ای را داشته باشند.

مشخصات بیمه عمر و تامین آتیه:

1- ارائه پوشش به کلیه افراد جامعه از طریق روشهای نوین بازاریابی مثل اینترنت.
2- بازاریابی از طریق شعب ، نمایندگی ها و کارگزاران صنعت بیمه.
3-استفاده از شبکه بانکی جهت فروش بیمه نامه
4- به کارگیری نماینده فروش بیمه عمر طبق آیین نامه شماره 54 بیمه مرکزی ایران.

تعهدات بیمه گر:


-درصورت فوت بیمه شده در مدت بیمه ، بیمه گر علاوه بر سرمایه بیمه نامه درمقابل خطر فوت بیمه شده ، اندوخته ریاضی بیمه نامه را نیز پرداخت می کند.
سرمایه بیمه خطر فوت مبلغی است که در ابتدای قرارداد بیمه مبلغ آن توسط بیمه گذارتعیین شده است که این مبلغ می تواند در مدت بیمه ثابت بوده و یا با روند معینی افزایش یابد.
سقف سرمایه بیمه خطر فوت ( بیمه عمر ) حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال می باشد.
-در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه علاوه بر پرداخت سرمایه بیمه عمر و اندوخته ریاضی بیمه نامه سرمایه بیمه حادثه نیز به مبالغ فوق اضافه خواهدشد. میزان این سرمایه ضریبی از سرمایه بیمه عمر بوده و حداکثر سقف سرمایه برای بیمه حادثه نیز مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود.
-درصورتیکه بیمه شده در پایان مدت بیمه در قید حیات باشد ، بیمه گر ذخیره ریاضی بیمه نامه را به ذینفع بیمه نامه پرداخت می کند. ذخیره ریاضی بیمه نامه مبلغی است که هر ساله پس از کسر هزینه ها از حق بیمه ، باقی می ماند و با ذخیره ریاضی بیمه نامه در پایان سال قبل جمع شده و هر ساله سود معینی با نرخ بهره فنی به آن اضافه می شود.

تعهدات بیمه گذار:

- پرداخت به موقع حق بیمه ، که این حق بیمه می تواند در اقساط سالانه ، شش ماهه ، سه ماهه و ماهانه پرداخت شود که هر ساله امکان افزایش آن بطور ثابت میسر می باشد.
- رعایت کلیه مقررات پیش بینی شده در شرایط عمومی و شرایط خصوصی بیمه نامه.

تخفیف های ویژه برای بیمه گذاران بیمه عمر و تأمین آتیه:

شرکت کارگزاری رسمی بیمه نکوئی در پاسخ به اعتماد میلیونی هموطنان گرامی و تأمین رفاه حال بیمه گذاران عمر و تأمین آتیه اقدام به ارائه 5 تا 40 درصد تخفیف ویژه با توجه به میزان ذخیره ریاضی دارندگان این بیمه نامه نموده است.
دارندگان بیمه نامه عمر و تأمین آتیه می توانند در زمان خرید بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه اتومبیل ، آتش سوزی منزل مسکونی ، بیمه حوادث انفرادی و بیمه درمان مسافرتی از تخفیف های ویژه برخوردار شوند.
گفتنی است خریداران این بیمه نامه ها می توانند با مراجعه به شعبه ها و نمایندگی های سراسر کشور ، از این فرصت مناسب بهره مند شوند.

بیمه عمر و تأمین آتیه - مکمل بازنشستگی

وضعیت اقتصادی جامعه به گونه ای است که فشار زیادی بر روی طبقات کم درآمد و مخصوصاً اقشار بازنشسته احساس می گردد. این مورد و بسیاری از موارد دیگر ما را بر آن داشت تا بیمه ای تحت عنوان

"بیمه عمر و تامین آتیه – مکمل بازنشستگی"

را طراحی کنیم.این بیمه نامه مخصوص سازمانها ، ارگانها و بطور کلی شخصیتهای حقوقی طراحی شده تا سرمایه های انسانی زیر مجموعه خود را تحت پوشش این بیمه نامه قرار دهند و از این طریق آرامش و طیب خاطری حاصل گردد. تمرکز این بیمه نامه بیشتر بر روی ایجاد یک پس اندازی طلایی جهت تامین مقرری و مستمری پس از پایان بیمه نامه می باشد. در این بیمه نامه به غیر از پوشش فوت به هر علت ، در صورت تمایل بیمه شده پس از پایان قرارداد بیمه ، مستمری و مقرری طبق درخواست بیمه شده برقرار می گردد.
همچنین بیمه شده می تواند از پوشش ها و مزایای ویژه این بیمه نامه به شرح زیر بهره مند گردد:

- برقراری مستمری مکمل بازنشستگی در دوران فراغت از کار
برقراری مستمری مکمل بازنشستگی در دوران فراغت از کار ، آرامش خاطر را برای بازنشسته به همراه خواهد داشت. بیمه شده می تواند با گذشت حداقل 3 سال از مدت بیمه نامه نسبت به برقراری مستمری به صورت دلخواه براساس سرمایه بیمه ( اندوخته بیمه نامه ) با دو درصد بیش از نرخ سود سپرده گذاری بانکی بلندمدت ، اقدام نماید.

- پوشش بیمه درمان تکمیلی در دوران فراغت از کار ( تا سن 80 سالگی )

- پوشش بیمه عمر در دوران دریافت مستمری
این پوشش مزیتی است ازدیگر مزایای این طرح که بیمه شده با سن بالا از پوشش بیمه عمر با حق بیمه مناسب استفاده می نماید ( تا سن 80 سالگی ) در حالی که استفاده از بیمه عمر در سنین بالا مستلزم انجام آزمایشات پزشکی مختلف و اثبات سلامت نسبی می باشد.

- پرداخت سرمایه فوت بیمه شده
این بیمه نامه پوشش فوت به هر علت را در مدت بیمه نامه و دوران پرداخت مستمری داراست و بیمه گر متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده بنا به درخواست بیمه گذار بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه ضریبی از حق بیمه را تا سقف 200,000,000 ریال به استفاده کننده ( گان ) تعیین شده از سوی بیمه شده ، پرداخت نماید.

- تناسب حق بیمه با افزایش حقوق

- مشارکت کارفرما درپرداخت حق بیمه و سپرده
در این بیمه نامه ، کارفرما ( بیمه گذار ) می تواند با پرداخت قسمتی از حق بیمه و تعهد پرداخت مابقی آن توسط شخص بیمه شده ، در خرید این محصول مشارکت نماید. همان طور که اشاره شد بهترین راه برای مشارکت کارفرما در پرداخت حق بیمه ، سپرده گذاری برای بیمه شدگان از محل ارزش بازخرید سنوات خدمت آنان می باشد.

- مدت بیمه نامه و مدت پرداخت مستمری
مدت بیمه نامه برای پرداخت اقساط حق بیمه و تشکیل سرمایه حداقل 3 سال و حداکثر 30 سال تعیین شده است. هر یک از بیمه شدگان می توانند با گذشت حداقل 3 سال از مدت بیمه نامه درخواست دریافت اندوخته بیمه را بصورت یکجا و یا برقرای مستمری نمایند. حداقل مستمری 5 سال و حداکثر تا پایان عمر بیمه شده می باشد.

- درصد سود دوران مستمری
سود سرمایه تشکیل شده تا استهلاک کامل آن در دوران مستمری برای مستمری های پنج ساله معادل سود سپرده های بانکی بلند مدت و تا 2 درصد بیشتر از سود سپرده های بلند مدت برای مستمری های بیش از پنج سال محاسبه می شود.

- باز خرید بیمه نامه
بیمه شده با تایید بیمه گذار می تواند با پرداخت حداقل 6 ماه از حق بیمه درخواست بازخرید بیمه نامه را داشته باشد. در این صورت سرمایه بیمه به کسر هزینه کارمزد و سایر هزینه های اداری قابل استرداد می باشد.

- پرداخت سود مشارکت در منافع

- پرداخت وام به بیمه شدگان

- معافیت های مالیاتی

بیمه عمر


بیمه های عمر در دو شاخه زیر ارائه می گردد:

بیمه عمر و تامین آتیه

این بیمه نامه از ترکیب بیمه های به شرط فوت و بیمه های به شرط حیات تشکیل یافته است. در این بیمه نامه بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه ، علاوه بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه ، امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز خواهند داشت. بیمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ارائه می شود ، ( universal life ) طرفداران زیادی داشته و مورد استقبال اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است. سرمایه تشکیل شده در این بیمه نامه علاوه بر پشتوانه مالی در دوران پیری و بازنشستگی می تواند برای تامین مواردی از قبیل: تهیه مسکن ، هزینه های ازدواج ، هزینه های تحصیل فرزندان و... مورد استفاده قرار گیرد.
بررسی وضعیت مالی اکثر صندوق های بازنشستگی نشان دهنده این واقعیت است که میزان پرداختی این نوع صندوق ها در دوران بازنشستگی ، حتی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را نیز ندارد. با توجه به اینکه عده کثیری از افراد جامعه با این مشکل مواجه هستند طراحی بیمه نامه ای با تشکیل سرمایه در صورت حیات می تواند تامین کننده سرمایه ای یکجا در سنین بالا بوده و تاثیر مهمی در افزایش قدرت خرید افراد در دوران بازنشستگی داشته باشد.

بیمه عمر به شرط فوت

در بیمه عمر به شرط فوت ، کارگزاری رسمی بیمه نکوئی تعهد می نماید در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار در صورت فوت بیمه شده سرمایه بیمه را به استفاده کننده ( گان ) تعیین شده در بیمه نامه بپردازد. در حال حاضر انواع بیمه عمر که توسط این شرکت عرضه می گردد عبارتند از:

بیمه عمر زمانی ( بامدت محدود ) با سرمایه ثابت

بیمه عمر زمانی با سرمایه ثابت بیمه نامه ای است که در طول مدت بیمه سرمایه بیمه تغییر نمی نماید در این نوع بیمه شرکت تعهد می کند که در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار. برای مدت زمانی معیین و در صورتی که بیمه شده در خلال آن مدت فوت نماید ، مبلغ بیمه توافق شده را به استفاده کننده ( گان ) از قرارداد بپردازد. این نوع بیمه نامه به دو صورت انفرادی ( برای یک نفر ) و گروهی ( برای اجتماعی از بیمه شده گان ، ازقبیل کارکنان کارخانه ها ، شرکتها ، سازمانها و... ) صادر می گردد.

بیمه عمر زمانی ( بامدت محدود ) با سرمایه نزولی

این نوع بیمه نامه که صدور آن مورد استقبال نیز قرارگرفته ، به صورت مستقل و یا مکمل بیمه عمر صادر می شود ، بیمه ای است که با هدف حمایت شخص بیمه شده در مقابل بدهی های او طرح ریزی گردیده و مبلغ بیمه سال به سال نسبت به مبلغ اولیه بیمه نامه کاهش می یابد و سرانجام درتاریخ انقضاء بیمه نامه به صفر می رسد. این نوع بیمه نامه که به بیمه عمر مانده بدهکار نیز معروف است در کارگزاری رسمی بیمه نکوئی به صورت انفرادی و گروهی عرضه می شود.

بیمه درمان

بیمه های درمان در دو شاخه درمان تکمیلی و درمان مسافران خارج از کشور ارائه می گردد:

بیمه درمان تکمیلی ( گروهی )

با توجه به هزینهای روز افزون بهای خدمات بیمارستانی و به منظور جبران این هزینها ، کارگزاری رسمی بیمه نکوئی طرح بیمه های درمانی خود را عرضه می نماید. بیمه درمانی صرفا به صورت گروهی ارائه می گردد. موسسه ها ، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی که تعداد کارکنان آنان با اعضای تحت تکفلشان از 100 نفر بیشتر باشد می توانند تحت پوشش بیمه گروهی مازاد درمان قرار گیرند. تعهد اصلی در بیمه مازاد درمان گروهی ، جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود بوده و هزینه های پاراکلینیکی ، هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم ، هزینه های مجاز سرپائی ، هزینه پیوند اعضاء طبیعی بدن ، هزینه های آمبولانس و... قابل اضافه شدن به پوشش اصلی می باشد.

بیمه درمان مسافران خارج از کشور

این بیمه نامه اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد. کلیه خسارات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین شرکت کارگزاری رسمی بیمه نکوئی و شبکه های بین المللی کمک رسان تضمین و ارائه می گردد و خسارت های ناشی از حادثه ، بیماری و صدمات بدنی مسافران خارج از کشور را پرداخت می نماید.

بیمه حوادث

حادثه عبارت از واقعه ناگهانی شدید است که مستقیما بر اثر یک نیروی خارجی و بدون اراده بیمه شده سبب جراحت یا آسیب بدنی ( به تشخیص پزشک ) شود.بیمه حوادث در گروه بیمه های اشخاص قرار دارد. موضوع بیمه حوادث تأمین سرمایه بیمه در صورت فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی دایم ( ‌کلی یا جزئی ) ‌ شخص بیمه شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از کارافتادگی موقت بر اثر حادثه و جبران هزینه پزشکی و درمان در صورت جرح و صدمه ناشی از حوادث است. بنابراین در بیمه حوادثچهار ریسک می تواند مورد تأمین قرار گیرد که دو ریسک آن ( ‌فوت و نقص عضو و از کار افتادگی دائم ) ‌ریسک اصلی بیمه نامه و دو ریسک دیگر ( جرح و از کار افتادگی موقت ) ‌ریسکهای تبعی یا فرعی به شمار می روند. در بیمه حوادث سرمایه بیمه مربوط به فوت و نقص عضو یا از کار افتادگی دائم به طور مقطوع تعیین می شود و در صورت تحقق خطر یا وقوع حادثه مشمول بیمه ، ‌سرمایه مذکور قابل پرداخت است. تعهد بیمه گر برای جبران هزینه های پزشکی و جراحی و بیمارستانی حداکثر تا میزان مندرج در بیمه نامه صادر شده است. بیمه حوادث به طور اصولی برای تأمین دو ریسک اصلی صادر می شود و تعهد جبران هزینه های پزشکی و غرامت بیکاری بر اثر حادثه ، پیرو قبول دو ریسک اصلی مذکور یا یکی از آنهاست.

در بیمه حوادث ذخیره ریاضی و ارزش بازخرید وجود ندارد زیرا حق بیمه های مربوط جذب تأمین خطر فوت ( و ازکارافتادگی دائم ) می شود و جنبه پس اندازی ندارد. در بیمه حوادث کسب رضایت کتبی شخص بیمه شده ضروری و حتمی است. چنانکه ماده 23 قانون بیمه می گوید: ‌ بیمه عمر یا بیمه نقص یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد باطل است.

بیمه حوادث بصورت گروهی و انفرادی عرضه می شود. در بیمه نامه حوادث انفرادی مشاغل به پنج طبقه تقسیم می شود و برای هر طبقه نرخهای معینی برای محاسبه حق بیمه در نظر گرفته شده است. این نرخها برای هزینه های فوت و نقص عضو و از کار افتادگی و نیز هزینه های بستری و.. متفاوت است.

در صورتیکه بیمه شده ای علاوه بر فعالیتهای عادی حرفه ای خویش بطور متناوب و یا مستمر به اموری چون شکار ، ‌ سوار کاری ، قایقرانی ، غواصی و... که خطر آنها بیشتر است مبادرت نماید با اعمال نرخهای اضافی برای هر کداممی توان آنرا نیز تحت پوشش قرار داد.
اما بیمه های حوادث گروهی برای گروههای بیش از ده نفر صادر می شود در این بیمه نامه نیز طبقات شغلی وجود دارد با این تفاوت که کلیه مشاغل در قالب دو گروه طبقه بندی شده اند.

بر اساس شمار بیمه شدگان نیز تخفیفاتی از 5 تا 25 درصد اعمال می گردد.

در بیمه حوادث ، بیمه گذار با پرداخت حق بیمه در مقابل کلیه خطرهای ناشی از حوادث مختلف که باعث فوت یا نقص عضو دائم اعم از کلی یا جزئی و یا ایجاد هزینه پزشکی گردد تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

در این نوع بیمه اکثرا به صورت پوشش خطرهای ناشی از حوادث در تمام اوقات و 24 ساعت شبانه روز و در هر مکان در طول مدت قرارداد می باشد و تمام خطرهای شغلی ، حرفه ای ، ورزشی ، تحصیلی ، ماموریت ، مسافرت و... در بر می گیرد.

انواع بیمه های حوادث:

بیمه حوادث انفرادی:

در این نوع بیمه فرد خود را در برابر حوادث شغلی و غیر شغلی و یا خطرهای شخصی در تمام اوقات و 24 ساعت شبانه روز برای مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی قرار می دهد. حق بیمه در این بیمه نامه براساس شغل افراد و در پنج گروه شغلی از کم خطرترین تا خطرناکترین شغل تعیین می گردد.

بیمه حوادث گروهی:

در این نوع بیمه که برای تعداد بیش از ده نفر صادر می شود و شرایط آن بستگی به نیاز بیمه گذار می باشد که می توان به بیمه حوادث تمام اوقات ( 24 ساعته ) ، بیمه حوادث شغلی ، بیمه حوادث تحصیلی ، بیمه حوادث ورزشی ، بیمه حوادث ماموریت ، بیمه حوادث توریستی ، مسافرتی اشاره نمود.

انواع ریسکها در بیمه حوادث: ‌

الف – فوت بیمه شده: ‌
در صورتی که بیمه شده بر اثر وقوع یکی از خطرهای مشمول بیمه فوت کند بیمه گر متعهد پرداخت سرمایه بیمه مقطوع پیش بینی شده در بیمه نامه است.
ب – نقص عضو و از کار افتادگی دایم کلی: ( ‌صد در صد سرمایه بیمه پرداخت می شود ) ‌
در مواردی که بر اثر حادثه عضوی از اعضای بدن بیمه شده قطع شود و یا قادر به انجام دادن وظایف طبیعی خود نباشدنقص عضو یا از کارافتادگی دایم به شمار می رود. ولی اظهار نظر پزشک کارشناس و تعیین درجه نقص عضو و از کار افتادگی دایم ضروری است از کارافتادگی دایم شامل مواردی است که در شرایط عمومیبیمه نامه حوادث آمده است.
پ – از کارافتادگی دائم جزئی: موارد آن در آیین نامه شماره 23 ذکر شد ( درصدی از سرمایه )
ت – از کارافتادگی موقت: ‌
در صورتی که بیمه شده مصدوم برای مدتی قادر به انجام کار و فعالیت حرفه ای خود نباشد و از کسب درآمد و معاش محروم شود بیمه گر بر پایه گزارش و تأیید پزشک کارشناس یا اظهار نظر مقامهای پزشکی قانونیمبلغ غرامت روزانه یاهفتگی را به ترتیب مقرر در بیمه نامه تا مدت تعیین و توافق شده به مصدوم می پردازد. این مبلغ همچون سرمایه بیمه فوت و نقص عضو ، بطور مقطوع برای مدت معین در قرارداد بیمه تعیین می شود. ولی به هر حال چون ریسک تبعی و تأمین اضافی است بیمه شدن آن موکول به قبول بیمه فوت و نقص عضو یا یکی از آنهاست و میزان آن نیز به تناسب جمع سرمایه بیمه فوت و نقص عضو تعیین می شود.
ث – جبران هزینه های پزشکی:
این ریسک تبعی بطور معمول ضمن بیمه نامه حوادث تا میزان معینی مورد تعهد بیمه گر قرار می گیرد. تأمین و تعهد بیمه گر در برگیرنده جبران هزینه های پزشکی و جراحی و دارویی و بستری شدن در بیمارستان تا مبلغ بیمه شده است. بنابراین در صورتی که مبلغ مورد تعهد بیمه گر مثلاً پانصد هزار ریال باشد و هزینه های درمانی ناشی از صدمه بدنی سی صد هزار ریال باشد ، ‌بیمه گر مبلغ سی صد هزار ریال را می پردازد.

خطرات بیمه شده:

تأمین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیت های مندرج در بیمه نامه ، شامل تحقق خطر ( حادثه ) موضوع ماده 8 این بیمه نامهمی باشد..
الف - غرق شدن ، مسمومیت ، تأثیر گاز ، بخار یا مواد خورنده ‌مانند اسید.
ب- ابتلا به هاری ، کزاز و سیاه زخم.
ج- دفاع مشروع بیمه شده.
د- اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر

جهت اطلاع بیشتر از شرایط بیمه درخواستی خود و سفارش بیمه با کارشناسان ما تماس بگیرید.
کرج ، خیابان اصلی گوهردشت ، بین داریوش و سه باندی ، پلاک 47 ( بالای بانک قوامین )

تلفن: 09109381520 - 02634425148