بیمه اطمینان بخش آرکا

مشاور حرفه‌ای شما جهت اخذ بیمه مسئولیت ، بیمه های پروژه‌های صنعتی و کشاورزی ، بیمه خودرو ، بیمه باربری ، بیمه مهندسی ، بیمه آتش سوزی ، طرح‌های جامع بیمه عمر و ..


بیمه مسئولیت

مشاور حرفه‌ای شما جهت اخذ انواع بیمه نامه‌های مسئولیت شامل بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان ، بیمه مسئولیت مدنی عمومی و بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای.

09123498110


بیمه مجریان پروژه های عمرانی در مقابل کارکنان


بیمه مسئولیت در این بیمه نامه مسئولیت پیمانکاران در ارتباط با زیانهای جانی و مالی وارد به کارگران شاغل در پروژه های عمرانی مانند نیروگاهها ، سدها ، پلها ، تونلها ، کانالها ، شبکه های آب و فاضلاب ، خطوط گاز ، مترو و ... تحت پوشش می باشد.
پروژه عبارتست از کلیه فعالیت های عمرانی که معمولا دارای ویژگی های ذیل می باشند:
برای مدت زمان محدودی انجام می شوند. برای مثال ساخت سد برای مدت سه سال یا لکه گیری آسفالت برای مدت 4 ماه
در محدوده مکانی خاصی انجام می گردد. برای مثال انجام لکه گیری آسفالت در حد فاصل کیلومتر 2 تا 4 جاده قدیم کرج
معمولا برای انجام آنها قراردادی بین کارفرما و پیمانکار بسته می شود که در این قرارداد شماره قرارداد ، موضوع پروژه ، مدت پروژه و مبلغ پروژه و محدوده سایت کاری و ... مشخص است

تعهدات بیمه گر:
جهت صدور بیمه نامه ، حداقل و حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر برای خسارات فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر مطابق این تعرفه منحصراً دیه مصوب ماه های عادی و حرام سال صدور بیمه نامه خواهد بود.
حداکثر تعهد قابل ارائه برای هزینه پزشکی ناشی ازحوادث موضوع این بیمه برای هر نفر در هر حادثه طبق این تعرفه 500 ، 000 ، 000 ریال خواهد بود اما با توافق بیمه گر این مبلغ می تواند حداکثر تا 10% دیه ماه حرام افزایش یابد . ضمناً فرانشیز هزینه های پزشکی 10% هر خسارت و حداقل 500 ، 000 ریال خواهد بود سقف تعهد بیمه گر
حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر در طول مدت بیمه نامه معادل ضریب نیروی کار محاسبه شده خواهد بود و حداکثر تعهدات در طول مدت بیمه نامه از 20 برابر تجاوز نخواهد کرد . در صورت درخواست بیمه گذاربرای سقف تعهد بیشتر از 20 برابر با توافق بیمه گر این درخواست قابل ارائه می باشد.
در صورتی که حداکثر نیروی کار اعلام شده از سوی بیمه گذارکمتر یا مساوی 10 نفر باشد ، حداکثر سقف تعهد قابل ارائه در طول مدت بیمه نامه 5 برابر خواهد بود . در صورت درخواست بیمه گذاربرای سقف تعهد بیشتر از 5 برابر اخذ مجوز از اداره فروش بیمه های مسئولیت مرکز الزامیست.

مدت بیمه نامه:
مدت بیمه نامه یکساله بوده ، در صورت درخواست بیمه گذاربرای مدت کمتر از یکسال ، حق بیمه براساس جدول تعرفه کوتاه مدت محاسبه می گردد. تبصره: صدور بیمه نامه برای مدت بیشتر از یکسال در صورت توافق با بیمه گر طبق شرایط خاص امکانپذیر می باشد.
فسخ بیمه نامه
در صورت فسخ از طرف بیمه گر ، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه نسبت به کل مدت اعتبار بیمه نامه به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار ، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه عیناً براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و اخذ خواهد شدبیمه کارفرما در قبال کارکنان مراکز تجاری ، خدماتی ، صنعتی ، بازرگانی


جراحات بدنی و صدمات ناشی از کار یا حین انجام وظیفه ، امری اجتناب ناپذیر است و کارکنان هر سازمانی با هر نوع فعالیت اقتصادی ، در معرض وقوع سوانحی از این دست قرار دارند . قوانین کار و مجازات های اسلامی کشورمان مسئولیت های بالقوه سنگینی را به صورت تکلیفی در زمینه جبران غرامت صدمات وارد به کارکنان متوجه کارفرمایان می کند از سوی دیگر بیمه سازمان تامین اجتماعی مجموعه ای از پوشش های عمر و حادثه و درمان و بازنشستگی است که منافع آن منحصرا به کارکنان تعلق داشته و به هیچ وجه با هدف جبران غراماتی که مسئولیت آن بر عهده کارفرمایان قرارمی گیرد طراحی نشده است.

در بیمه مسئولیت کارفرما ، مسئولیت مدنی کارفرمایان ناشی از حوادثی که به موجب قصور و اهمال آنان به کارکنان تحت امر وارد آید و کارفرما مسئول جبران آن شناخته شود ، تحت پوشش بیمه ای قرار میگیرد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل ، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گذار در این ارتباط توسط بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی ، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

از آنجائیکه ارتباط قراردادی بین کارفرما و کارگر ( نوع استخدام) رافع یا محدود کننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد ، این بیمه نامه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی ، پیمانی ، روزمزد ، قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در محدوده مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای دارد.

در این بیمه نامه با توجه به ماهیت فعالیت مورد بیمه ، چنانچه کارکنان بیمه گذار متغیر باشند ارائه اسامی پرسنل و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه گذار مقدور نمی باشد. در مجموع اینگونه نتیجه گیری می گردد که صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان ، بدون ذکر اسامی کارکنان وبا تعریف کامل محدوده زمانی و مکانی مورد بیمه میسر است. با توجه به موارد ذکر شده ، اساسا این بیمه نامه بدون ذکر اسامی بیمه شدگان بصورت بی نام صادر می گردد و لذا برای فراهم شدن امکان کنترل موضوع ، برای هر پروژه خاص یک بیمه نامه صادر می گردد و مشخصات موضوع کار و محدوده محل کار بایستی به دقت در شرایط خصوصی بیمه نامه درج گردد و پوشش بیمه ای منحصر به آن موارد از حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد.

یکی از نکات مهم این بیمه نامه عبارت است از تحت پوشش قرار دادن کارکنان پیمانکاران فرعی است که مستقیما جز کارکنان تحت امر بیمه گذار نیستند. چون همانگونه که اطلاع دارید در اکثر پروژه ها کارفرما یا صاحبکار تمام امور پروژه را راسا انجام نمی دهند.بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان ساختمانی


انواع بیمه های متنوع مسئولیت در ایجاد نظم اجتماعی ، تأمین حرفه ای و مشاغل و فعالیت ها ، جبران زیان های مالی و جانی وارد بر اشخاص ثالث و از همه مهم تر در حل مسالمت آمیز اختلافات افراد بدون مراجعه و طرح دعاوی در محاکم قضایی نقش اساسی را ایفا نماید. بیمه های مسئولیت ، یکی از رشته های اصلی بیمه است و در کنار بیمه های اموال و اشخاص قرار دارد. بر این اساس ، موضوع این بیمه نامه ، جبران زیان وارد به اشخاص ثالث در هر دو بخش خسارت های مالی و غرامت های بدنی ناشی از فعل یا ترک فعل غیر عمده بیمه گذاران است.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان:
این بیمه صدمات بدنی (جبران هزینه های پزشکی ، دیه فوت و نقص عضو) وارد به کارکنان را که ناشی از مسئولیت مدنی کارفرمایان باشد ، تحت پوشش قرار می دهد ، انواع آن:
• بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان ساختمانی
• بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان پروژه های عمرانی
• بیمه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان ، واحدهای تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

مسئولیت ساختمانی:
اهداف بیمه مسئولیت ساختمانی:
از اهداف بیمه مسئولیت ساختمانی می توان به مسئولیت کارفردا یا بیمه گذار ، نسبت به کلیه پرسنل فعال در واحد ساختمانی اشاره نمود ، که در صورت بروز هر گونه خسارت و حادثه در صورتی که با توجه به مدارک و شواهد ، مسئولیت بیمه گذار (کارفرماییکه اقدام به تهیه بیمه مسئولیت ساختمانی نموده) اثبات گردد ، بدون رای مراجع قانونی این خسارت پرداخت می گردد.

یکی دیگر از موارد مهم در بیمه مسئولیت ساختمانی ، این است که بیمه گذار طبق بند های مندرج در بیمه نامه موظف می گردد که کلیه موارد ایمنی را در کارگاه ساختمانی رعایت نماید ، ضمن این که قبل از صدور بیمه نامه کارشناس اقدام به چک نمودن کلیه موارد فوق می نماید و در صورت مشاهده خسارات به ساختمان های مجاور ، در بخش شرایط خصوصی و استثناعات درج می نماید تا پس از صدور بیمه نامه مشکلی ایجاد نگردد.

بیمه گر (بیمه ایران) مسئولیتی در خصوص اتفاقات و حوادثی که منشا آن خارج از کنترل و مسئولیت بیمه گذار باشد ، نخواهد داشت . این موارد شامل: سیل ، زلزله ، رانش زمین و… است. فقط در شرایطی که بیمه گذار مسئول و عامل تشدید کننده شناخته شود ، بیمه گر نسبت به بر آورد بخشی از خسارت که متوجه مسئولیت بیمه گذار است اقدام می نماید.

خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت ساختمانی:
خسارات مالی
نقص عضو
هزینه های پزشکی درمانی
فوت و خسارات جانی
علاوه بر خسارات فوق ، این خسارات نیز تحت پوشش قرار دارد:
خسارات وارده به تجهیزات و تاسیسات ساختمان های مجاور در اثر حادثه ریزش
ترک خوردگی و ریزش ساختمان های مجاور در اثر گود برداری
خسارات وارده به پیاده رو ها و اماکن و اموال عمومی در مجاورت ساختمان مورد احداث ، در اثر گود برداری
خسارات وارده به تاسیسات شهری ، لوله های آب گاز و …
خسارت به خودروهایی که در اطراف ساختمان محل احداث بر اثر سقوط مصالح و… آسیب دیده اند
خسارات جانی ، فوت و نقص عضو عابران اطراف محل احداث
خسارات جانی ، فوت و نقص عضو همسایه های مجاور محل احداث
خسارات جانی ، فوت و نقص عضو افراد ورود کننده به محل احداث

عواقب عدم استفاده از بیمه مسئولیت ساختمانی:
همان طور که می دانید ، کارفرما مسئولیت کلیه حوادث در حوزه ساخت و ساز خود را می بایست بر عهده گیرد و قانون در صورت وقوع هر گونه حادثه ای ، کارفرما را مسئول میداند ، لذا کارفرما موظف به پرداخت کلیه خسارات ناشی از حادثه می باشد. یکی از حوادث رایج در طول ساخت و ساز که متاسفانه تعداد بی شماری از کارفرمایان را به دردسرهای زیادی انداخته ، سقوط کارگران از ارتفاعات ساختمان است!

مرگ یا قطع نخاع و آسیب جدی از پیامد این حادثه است ، در صورتی که کارفرما بیمه مسئولیت ساختمانی نداشته باشد ناچار به پرداخت کلیه هزینه های درمانی ، جراحی و حتی دیه کامل فرد خواهد بود ، قطعاً ضرورت اقدام جهت صدور بیمه نامه ملموس است. چراکه متحمل شدن این خسارت و حجم بالایی از فشار روانی طی حادثه ، به هیچ وجه منطقی نیست و پرداخت حق بیمه مسئولیت ساختمانی بسیار منطقی تر از تحمل این فشار روحی و مالی است.

پوشش های فرعی بیمه مسئولیت ساختمانی:
همان طور که می دانید هر یک از بیمه نامه های شرکت ، دارای پوشش های متفاوت و گسترده ای است ، که به درخواست بیمه گذار و صلاح دید وی انتخاب می گردد و تعرفه آن در صدور بیمه نامه لحاظ و پرداخت می شود

. در زیر به مواردی که جزو پوشش های فرعی بیمه مسئولیت ساختمانی می باشد ، اشاره خواهیم کرد:
پرداخت خسارات از حوادث خارج از کارگاه که طی ماموریت اتفاق افتاده
پرداخت خسارات در اماکن وابسته به محیط کارگاهی ساختمان مورد احداث
پرداخت خسارات حوادث نقلیه موتوری بطور کامل
بیمه مسئولیت پیمانکاران فرعی مرتبط با ساختمان مورد احداث
بیمه مسئولیت مهندسین مشاور و مهندسین ناظر
پرداخت خسارات بدون نیاز به رای دادگاه
پرداخت خسارات پزشکی بدون نیاز به تعرفه
پرداخت خسارات جانی اشخاص ثالث
پرداخت غرامت روزانه کارگران فعال در ساختمان مورد احداث
پرداخت خسارات ناشی از هرگونه صدمه به کارکنان بر اثر حوادث غیر مرتبط به فعالیت بیمه شده
پرداخت مابه التفاوت افزایش دیه تا حداکثر سه سال

بیمه نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی


پوشش مسئولیت مدنی بیمه گذار جهت جبران خسارت های جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از تابلو های تبلیغاتی متعلق و یا در اختیار بیمه گذار ، مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذار برای مراجع قضایی ذیصلاح و بیمه گر محرز گردد.بیمه مدیران پارکینگ‌ها


مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال خسارات جانی و مالی وارده به استفاده کنندگان از محوطه پارکینگ در محل مورد بیمه مندرج در بیمه نامه ، بدین معنی که چنانچه در اثر اشتباه ، خطا ، غفلت و یا قصور بیمه گذار در انجام وظایف خود خسارات بدنی به استفاده کنندگان و خسارات مالی به خودروهای آنان وارد آید و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضائی محرز شناخته شود ، بیمه گر بر اساس مفاد و شرایط این بیمه نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج بیمه نامه خسارات وارده را جبران خواهد نمود.بیمه اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث


بیمه مسئولیت حرفه ای مجریان ذیصلاح در قبال مالک ، اشخاص ثالث ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه سهل انگاری ، قصور ، خطا و غفلت و یا اشتباه حرفه ای مجری ذیصلاح در محدوده اجرایی پروژه خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید و مجری ذیصلاح مسئول جبران آن شناخته شود ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به پرداخت خسارت تا حدود تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام می نماید.


بیمه شهرداری ها و دهیاری ها در قبال شهروندان


مسئولیت مدنی بیمه گذار که بر اساس آن بیمه گر متعهد می گردد در ازای پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار ، مسئولیت وی را در طول مدت قرارداد در قبال خسارات جانی و مالی وارده به شهروندان که ناشی از قصور ، اهمال و یا در نتیجه ترک فعل غیر عمدی بیمه گذار و کارکنان تحت نظارت وی باشد را مطابق با پوشش های تعیین شده دراین بیمه نامه و در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار تا سقف جدول تعهدات بیمه گر جبران نماید.

بیمه مدیران پایگاه اورژانس و مراکز آمبولانس

بیمه مهندسین طراح ، محاسب و ناظر ساختمان


بیمه مهندسین طراح ، محاسب و ناظر ساختمان در قبال مالکان ، کارگران ساختمانی و اشخاص ثالثبیمه مهندسین ناظر و مجریان عملیات گازرسانی

بیمه مدیر یا مسئول مرکز درمانی

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای ، مدیر فنی بیمارستان ، درمانگاه یا کلینیک

بیمه شکارچیان و محیط بانان


مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث ، بدین معنی که چنانچه در جریان شکار یا انجام وظایف حرفه ای محیط بانی توسط بیمه گذار ، خسارات بدنی به اشخاص ثالث وارد آید و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضائی محرز شناخته شود ، بیمه گر بر اساس مفاد و شرایط این بیمه نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در جدول تعهدات بیمه گر در بیمه نامه ، خسارات وارده را جبران خواهد نمود.بیمه پیراپزشکان


بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گزار ( پیراپزشکان ) در قبال اشخاصی که به علت خطا ، اشتباه ، غفلت و یا قصور بیمه گزار در انجام امور پیراپزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.بیمه پزشکان


بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا ، اشتباه و یا قصور بیمه گذار در تشخیص ، معالجه ، مداوا ، اعمال جراحی و بطور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.بیمه مدیران داروخانه

بیمه مدیران مراکز توانبخشی در قبال مددجویان


موضوع بیمه نامه عبارتست از: بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران و کارکنان مراکز توانبخشی بدین معنی که چنانچه در زمان نگهداری از معلولین و توانجوها ( معلولین ذهنی- جسمی ، نابینا ، ناشنوا ، بیمار روانی مزمن و سالمند ) در محل مورد بیمه خسارت جانی ناشی از سوختگی با آب و آتش - برق گرفتگی - آسیب رسیدن به توانجوها در اردوها - آسیب دیدن هنگام ایاب و ذهاب معلولین و آسیب دیدن هنگام تمرینات توانبخشی و درمان پزشکی به آنان وارد آید و مدیر و کارکنان مرکز ، مسئول جبران آن شناخته شوند ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم طبق رای مراجع قضایی نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید.
بیمه دارندگان قایق‌های تفریحی و جت اسکی


بیمه مسئولیت مدنی دارندگان قایق‌های تفریحی و جت اسکی در قبال غرامت فوت و صدمات جسمانی ، هزینه پزشکی ناشی از حادثه به استفاده کنندگان.

محصولات بیمه‌ای

مشاور شما جهت دریافت انواع بیمه با تخفیف

بیمه مسئولیت | بیمه های پروژه‌های صنعتی و کشاورزی | بیمه خودرو | بیمه شخص ثالث | بیمه باربری | بیمه مهندسی | بیمه آتش سوزی | طرح‌های جامع بیمه عمر | بیمه آتیه کودک و نوجوان | بیمه عمر و سپرده گذاری | بیمه عمر و تامین آتیه ازدواج | بیمه عمر خانواده | بیمه عمر و بازنشستگی | تکمیل بازنشستگی | تامین هزینه های تحصیلی | پس انداز طلایی فرزندان | بیمه عمر نوزادان | پوشش های درمانی | مکمل بیمه عمر | بیمه مستمری زنان خانه دار | بیمه تکمیلی