بیمه اطمینان بخش آرکا

مشاور حرفه‌ای شما جهت اخذ بیمه مسئولیت ، بیمه های پروژه‌های صنعتی و کشاورزی ، بیمه خودرو ، بیمه باربری ، بیمه مهندسی ، بیمه آتش سوزی ، طرح‌های جامع بیمه عمر و ..


بیمه اشخاص

مشاور حرفه‌ای شما جهت اخذ انواع بیمه نامه‌های اشخاص شامل بیمه حوادث انفرادی ، بیمه عمر ، بیمه درمان تکمیلی و بیمه مسافرتی.

09123498110در این نوع بیمه فرد خود را در برابر حوادث شغلی و غیر شغلی و یا خطرهای شخصی در تمام اوقات و ۲۴ ساعت شبانه روز برای مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی قرار می دهد. حق بیمه در این بیمه نامه براساس شغل افراد و در پنج گروه شغلی از کم خطرترین تا خطرناکترین شغل تعیین می گردد.

بیمه حوادث گروهی:
در این نوع بیمه که برای تعداد بیش از ده نفر صادر می شود و شرایط آن بستگی به نیاز بیمه گذار می باشد که می توان به: بیمه حوادث تمام اوقات (۲۴ ساعته)
بیمه حوادث شغلی
بیمه حوادث تحصیلی
بیمه حوادث ورزشی
بیمه حوادث ماموریت
بیمه حوادث توریستی ، مسافرتی اشاره نمود.

انواع ریسکها در بیمه حوادث:
الف – فوت بیمه شده: ‌ در صورتی که بیمه شده بر اثر وقوع یکی از خطرهای مشمول بیمه فوت کند بیمه گر متعهد پرداخت سرمایه بیمه مقطوع پیش بینی شده در بیمه نامه است .
ب – نقص عضو و از کار افتادگی دایم کلی: (‌صد در صد سرمایه بیمه پرداخت می شود )‌
در مواردی که بر اثر حادثه عضوی از اعضای بدن بیمه شده قطع شود و یا قادر به انجام دادن وظایف طبیعی خود نباشد نقص عضو یا از کارافتادگی دایم به شمار می رود . ولی اظهار نظر پزشک کارشناس و تعیین درجه نقص عضو و از کار افتادگی دایم ضروری است از کارافتادگی دایم شامل مواردی است که در شرایط عمومی بیمه نامه حوادث آمده است .
پ – از کارافتادگی دائم جزئی: موارد آن در آیین نامه شماره ۲۳ ذکر شد ( درصدی از سرمایه )
ت – از کارافتادگی موقت: ‌
در صورتی که بیمه شده مصدوم برای مدتی قادر به انجام کار و فعالیت حرفه ای خود نباشد و از کسب درآمد و معاش محروم شود بیمه گر بر پایه گزارش و تأیید پزشک کارشناس یا اظهار نظر مقامهای پزشکی قانونیمبلغ غرامت روزانه یاهفتگی را به ترتیب مقرر در بیمه نامه تا مدت تعیین و توافق شده به مصدوم می پردازد . این مبلغ همچون سرمایه بیمه فوت و نقص عضو ، بطور مقطوع برای مدت معین در قرارداد بیمه تعیین می شود . ولی به هر حال چون ریسک تبعی و تأمین اضافی است بیمه شدن آن موکول به قبول بیمه فوت و نقص عضو یا یکی از آنهاست و میزان آن نیز به تناسب جمع سرمایه بیمه فوت و نقص عضو تعیین می شود .
ث – جبران هزینه های پزشکی:
این ریسک تبعی بطور معمول ضمن بیمه نامه حوادث تا میزان معینی مورد تعهد بیمه گر قرار می گیرد . تأمین و تعهد بیمه گر در برگیرنده جبران هزینه های پزشکی و جراحی و دارویی و بستری شدن در بیمارستان تا مبلغ بیمه شده است . بنابراین در صورتی که مبلغ مورد تعهد بیمه گر مثلاً پانصد هزار ریال باشد و هزینه های درمانی ناشی از صدمه بدنی سی صد هزار ریال باشد ، ‌بیمه گر مبلغ سی صد هزار ریال را می پردازد .

خطرات بیمه شده:
تأمین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیت های مندرج در بیمه نامه ، شامل تحقق خطر(حادثه) موضوع ماده ۸ این بیمه نامه می باشد.
الف – غرق شدن ، مسمومیت ، تأثیر گاز ، بخار یا مواد خورنده ‌مانند اسید.
ب- ابتلا به هاری ، کزاز و سیاه زخم .
ج- دفاع مشروع بیمه شده .
د- اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر

بیمه اشخاص هدف اساسی بیمه های عمر ایجاد و جمع آوری ذخایر مالی و سرمایه گذاری و کسب سود حاصله از سرمایه گذاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه گر در قبال استفاده کنندگان می باشد . بیمه های عمر و ذخایر انباشته آن به عنوان یک عامل می تواند در ارتقای سطح تولید ملی نقشی سازنده ایفا نماید و این افزایش سطح تولید پرداخت سرمایه ها و غرامت های کلیه رشته های اشخاص در تسریع گردش چرخ های اقتصادی کشور موثر خواهد بود.
در بیمه های عمر ، بیمه گذار با پرداخت حق بیمه معینی به صورت ماهانه ، سالانه یا یکجا مبلغ معینی ( سرمایه یا مستمری ) را پس از پایان مدت بیمه نامه به طور یکجا یا مستمری دریافت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق می گیرد.

انواع بیمه های عمر
• بیمه عمر زمانی
• بیمه تمام عمر
• بیمه عمر تأمین آینده فرزندان
• بیمه عمر مانده بدهکار
• بیمه عمر و پس انداز

بیمه‌ عمر زمانی
بیمه‌ عمر در صورت‌ فوت‌ و یا به‌ اصطلاح‌ دیگر بیمه‌ عمر ساده‌ زمانی‌ ، نوعی‌ از بیمه‌ اشخاص‌ استکه‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ برای‌ مدت‌ معینی‌ ارائه‌ می‌شود سرمایه‌ بیمه‌ در صورت‌ فوت‌ بیمه‌ شده‌ در اثناء مدت ‌اعتبار قرارداد قابل‌ پرداخت‌ است‌ و در صورتیکه‌ بیمه‌ شده‌ تا پایان‌ قرارداد در قید حیات ‌باشد وجهی ‌بابت‌ تعهدات‌ بیمه‌گر به‌ بیمه‌گذار پرداخت‌ نخواهد شد. این‌ گونه‌ بیمه‌نامه‌ها برای‌ مدت های‌ کمتر از یک سال‌ و تا چندین‌ سال‌ صادر می‌شود.

بیمه تمام عمر
در این نوع بیمه ، ‌شرکت بیمه متعهد میشود در صورت فوت بیمه شده در هر زمان سرمایه مندرج در بیمه نامه را به استفاده کنندگان یا وراث قانونی بپردازد ، مدت این بیمه نامه نامحدود بوده ، بیمه گر در ازاء دریافت حق بیمه ، بطور مادام العمر متعهد میشود که هر زمان و به هر علت بیمه شده فوت نماید به تعهدات خود عمل نماید.

بیمه تأمین آتیه فرزندان
این بیمه مخصوص افرادی است که دارای فرزندان صغیر می‌باشند و نگران وضعیت معیشتی آنان پس از فوت خود هستند. به موجب این بیمه‌نامه ، بیمه گر متعهد می‌شود پس از فوت شخص بیمه‌شده ، مبلغ معینی مستمری ماهانه به فرزندان وی پرداخت کند. این مستمری تا زمانی که کوچکترین فرزند او به سن 18 سالگی برسد و یا طبق مفاد قرارداد بیمه ، پرداخت می‌شود.

بیمه عمر مانده بدهکار
در این نوع از بیمه عمر ، سرمایه بیمه نامه با گذشت زمان کاهش می یابد.این بیمه امروزه کاربرد زیادی دارد زیرا بسیاری از بانکها و موسسات اعتباری به افراد متقاضی وام و تسهیلات مالی پرداخت می کنند و وام گیرندگان چنانچه فوت نمایند ، خانواده آنها در بسیاری از موارد قادر به پرداخت اقساط وام نخواهند بود و ممکن است بانک یا موسسه وام دهنده از وثیقه ارائه شده نسبت به طلب خود استفاده نماید و خانواده وام گیرنده تحت فشار قرار خواهد گرفت برای حل این مشکل فرد وام گیرنده میتواند با پرداخت حق بیمه ای ناچیز این بیمه را تهیه و چنانچه در طول مدت بازپرداخت اقساط وام فوت نماید مانده اقساط وام توسط شرکت بیمه به بانک پرداخت خواهد شد و خانواده این افراد با مشکل بازپرداخت اقساط باقیمانده روبرو نخواهند بود. این نوع بیمه بصورت گروهی نیز قابل ارائه بوده و موسسات مالی می توانند کلیه وام گیرندگان خود را تحت پوشش قرار داده تا از مزایای این بیمه نامه استفاده کنند.

بیمه عمر و پس انداز
این نوع بیمه در واقع کامل ترین نوع بیمه های عمر می باشد چرا که در این بیمه نامه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت نماید در صورتی که حق بیمه ها کامل پرداخت شده باشد سرمایه مندرج در بیمه نامه به اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع ایجاد شده به استفاده کنندگان یا وراث قانونی پرداخت می گردد و چنانچه بیمه شده تا پایان مدت بیمه نامه در قید حیات باشد ، سرمایه بیمه نامه بعلاوه سرمایه ایجاد شده از محل مشارکت در منافع به بیمه شده پرداخت خواهد شد. در واقع در این نوع از بیمه چه بیمه شده در طول مدت بیمه فوت نماید و یا تا پایان مدت بیمه در قید حیات باشد شرکت بیمه سرمایه بیمه نامه را به استفاده کنندگان بیمه نامه پرداخت خواهد کرد.

جبران هزینه های بیمارستانی و عمل های جراحی و هزینه های پاراکلینیکی بیمه شدگان مازاد بر مبلغ پرداختی توسط سازمان بیمه خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی ، تا سقف های مندرج در قرارداد.

پوشش هایی که بیمه گذار می تواند در این قرارداد انتخاب نماید عبارت است از:
۱- جبران هزینه های بستری به جراحی ، شیمی درمانی ، رادیوتراپی ، آنژیوگرافی قلب ، گامانایف ، هزینه عمل دیسک ستون فقرات و انواع سنگ شکن ، بستری شدن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود Daycare
۲- جبران هزینه های زایمان طبیعی و عمل سزارین
۳- جبران هزینه اعمال جراحی مهم ( اصلی): شامل سرطان ، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (به استثناء دیسک ستون فقرات) گامانایف ، قلب ، پیوند ریه ، پیوند کبد ، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان
۴- جبران هزینه های پاراکلینیکی (۱): شامل سونوگرافی ، ماموگرافی ، انواع اسکن ، انواع آندوسکوپی ، ام آر آی ، اکوکاردیوگرافی ، استرس اکو ، دانسیتومتری
۵- جبران هزینه های پاراکلینیکی (۲): شامل تست ورزش ، تست آلرژی ، تست تنفسی ، نوار عضله ، نوار عصب ، نوار مغز ، نوار مثانه ، شنوایی سنجی ، بینایی سنجی ، هولترمانیتورینگ قلب ، آنژیوگرافی چشم.
۶- جبران هزینه جراحی های مجاز سرپایی و بدون بستری: شامل شکستگی ها و در رفتگی ، گچ گیری ، ختنه ، بخیه ، کرایوتراپی ، اکسیزیون لیپوم ، بیوپسی ، تخلیه کیست و لیزردرمانی (به استثناء رفع عیوب دید چشم)
۷- هزینه رفع عیوب انکساری دید چشم ، چنانچه نقص بینایی هر چشم به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر ، درجه نزدیک بینی ، دوربینی ، آستیگمات یا جمع قدرمطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به علاوه نصف آستیگمات) " ۳ دیوپتر" یا بیشتر باشد.

* توضیح: این بیمه نامه به صورت گروهی و برای کارکنان شاغل در یک سازمان و همه افراد تحت تکفل آنها صادر می شود

بسیاری از افراد تعریف درستی از بیمه مسافرتی ندارند و برداشت‌های مختلفی از آن می‌کنند. بیمه مسافرتی در اصل برای حفاظت مالی در برابر وقایع غیرمنتظره‌ای طراحی شده که ممکن است در طول سفر اتفاق بیفتد. اتفاقاتی که شامل پوشش بیمه سفر می‌شوند عبارت‌اند از آسیب به اموال شخصی یا تجهیزات اجاره‌ای مانند اتومبیل‌های اجاره‌ای و یا حتی هزینه پرداخت جریمه.

بیمه مسافرتی اغلب به‌عنوان یک بسته فروخته می‌شود و شامل انواع مختلف پوشش است. دسته‌های اصلی بیمه مسافرتی عبارت است از لغو سفر یا وقفه وقوع ، پوشش بار و چمدان ، پوشش هزینه‌های پزشکی و مرگ اتفاقی یا پوشش حوادثی که ممکن است برای پرواز رخ بدهد. سه نوع مختلف از سیاست‌های بیمه مسافرتی بر اساس نوع مسافر وجود دارد: بیمه مسافرتی تک سفر ، سالانه و گروهی.

بیمه مسافرتی تک سفر
بیمه مسافرتی تک سفر یک مسافرت را از زمانی که مسافر از کشور یا شهر خود خارج می‌شود تا زمان بازگشت پوشش می‌دهد. این نوع بیمه به‌صورت تک سفر ، با توجه به سن مسافر ، طول سفر و هزینه سفر ، به‌طور معمول ۴ تا ۱۰ درصد هزینه سفر مسافر را شامل می‌شود.

بیمه مسافرتی سفر سالانه
بیمه سفر سالانه برای مسافرانی طراحی شده که چندین سفر طولانی در طول یک سال دارند. حداکثر طول این سفرها از ۳۰ تا ۳۶۵ روز بسته به خط مشی بیمه است

بیمه مسافرتی گروهی
در حالی که بیمه تک سفر تا ۱۰ مسافر را پوشش می‌دهد ، بیمه سفر گروهی امکان پوشش گروه‌های ۱۰ تایی یا بیشتر را دارد. مسافران به‌منظور خرید بیمه برای سفر خود می‌توانند به‌صورت گروهی اقدام کنند

محصولات بیمه‌ای

مشاور شما جهت دریافت انواع بیمه با تخفیف

بیمه مسئولیت | بیمه های پروژه‌های صنعتی و کشاورزی | بیمه خودرو | بیمه شخص ثالث | بیمه باربری | بیمه مهندسی | بیمه آتش سوزی | طرح‌های جامع بیمه عمر | بیمه آتیه کودک و نوجوان | بیمه عمر و سپرده گذاری | بیمه عمر و تامین آتیه ازدواج | بیمه عمر خانواده | بیمه عمر و بازنشستگی | تکمیل بازنشستگی | تامین هزینه های تحصیلی | پس انداز طلایی فرزندان | بیمه عمر نوزادان | پوشش های درمانی | مکمل بیمه عمر | بیمه مستمری زنان خانه دار | بیمه تکمیلی