بیمه اطمینان بخش آرکا

مشاور حرفه‌ای شما جهت اخذ بیمه مسئولیت ، بیمه های پروژه‌های صنعتی و کشاورزی ، بیمه خودرو ، بیمه باربری ، بیمه مهندسی ، بیمه آتش سوزی ، طرح‌های جامع بیمه عمر و ..


بیمه خودرو

مشاور حرفه‌ای شما جهت اخذ انواع بیمه نامه‌های خودرو شامل بیمه بدنه و شخص ثالث.

09123498110بیمه خودرو در بیمه بدنه ، اتومبیل بیمه شده در مقابل خطرات سرقت کلی ، آتش سوزی ، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار گرفته و خسارت های جزئی و کلی وارد شده به اتومبیل بیمه شده اعم از دستمزد و ارزش لوازم و قطعات استفاده شده به قیمت روز حادثه پرداخت میشود. همچنین علاوه بر خطرات اصلی که ذکر شد می توان با پرداخت حق بیمه اضافی خطرات تکمیلی را نیز که شامل:
1- سرقت درجای قطعات و لوازم خودرو
2- هزینه ایاب ذهاب در دوره تعمیرات
3- شکست شیشه به تنهایی
4- تاثیر مواد شیمیایی ، رنگ و اسید
5- خطرات حوادث طبیعی ( سیل ، زلزله و ... )
6- حذف ماده ۱۰ قانون بیمه ( نوسان قیمت ها تا ۲۵% در خسارات جزئی )
7- افت قیمت خودرو بر اثر حادثه
8- افزایش قیمت خودرو

تخفیف‌های بیمه بدنه
میزان حق‌بیمه نهایی و قابل پرداخت پس از کسر تخفیف‌های مشترک بین شرکت‌های بیمه ( تخفیف‌های اصلی ) و تخفیف‌های مختص هر شرکت ( تخفیف‌های فرعی ) از حق‌بیمه کل بدست خواهدآمد.

تخفیف‌های اصلی شامل:
  • تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی متعلق به خودروهای صفر کیلومتر
  • تخفیف ۱۰ درصدی مخصوص خرید نقدی در تمام شرکت‌های بیمه
  • تخفیف عدم‌خسارت بیمه بدنه
در بیمه بدنه نیز مانند بیمه شخص ثالث ، تخفیف عدم‌خسارت برای خودروهایی که از شرکت بیمه خسارت دریافت نکرده باشند ، محاسبه می‌شود.

بیمه نامه شخص ثالث دو نوع خسارت تحت پوشش قرار می دهد که با توجه به سقف تعهد های درج شده در بیمه نامه ، بیمه گذار می تواند در زمان وقوع خسارت از پوشش های بیمه خود استفاده کند.

پوشش های بیمه نامه به ترتیب زیر می باشند:

پوشش مالی
در این بیمه هر گونه خسارتی که به اموال اشخاص ثالث وارد شود که باعث آن رانندگی فرد بیمه گذار باشد تا سقف مشخص شده در بیمه نامه قابل جبران می باشد.

پوشش جانی
منظور از خسارات بدنی ، هر نوع خسارت اعم از دیه ، نقص عضو ، شکستگی و یا از کارافتادگی و هزینه های پزشکی ناشی از غفلت راننده خودروی مقصر در این بیمه نامه بر اساس میزان سقف پوشش خسارت جانی از طرف شرکت بیمه پرداخت می شود.

سقف پوشش خسارات جانی
میزان پوشش خسارت جانی بر اساس دیه ماه عادی و ماه حرام هر سال مشخص می شود. بر اساس آخرین دیه اعلام شده در سال ۱۳۹۸ سقف پوشش جانی در بیمه شخص ثالث بیمه برای ماه های عادی ۲۷۰ میلیون تومان و برای ماه های حرام ۳۶۰ میلیون تومان می باشد.
نکته: با افزایش نرخ دیه در طول مدت بیمه ، با توجه به قانون جدید بیمه شخص ثالث نیازی به دریافت الحاقیه افزایش دیه از سوی بیمه گذار وجود ندارد و بدون الحاقیه به پوشش های بیمه اضافه می شود.

سقف پوشش خسارات مالی
میزان پوشش های مالی بیمه ثالث بر اساس درخواست بیمه گذار مشخص می شود ، هر ساله مبلغی به عنوان پوشش پایه در بیمه ثالث مشخص می شود که این میزان برای سال ۹۸ به میزان ۹ میلیون تومان می باشد که بیمه گذار می تواند پوشش های مالی بالا تر را انتخاب و خریداری کند.

تخفیف عدم خسارت بیمه نامه شخص ثالث
چنانچه در مدت بیمه ، خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود ، بیمه‌گر از سال دوم به شرح جدول زیر تخفیف‌هایی در حق بیمه اعمال می‌نماید


یکسال عدم خسارت 10 درصد
دوسال عدم خسارت 15 درصد
سه سال عدم خسارت 20 درصد
چهارسال عدم خسارت 30 درصد
پنج سال عدم خسارت 40 درصد
شش سال عدم خسارت 50 درصد
هفت سال عدم خسارت 60 درصد
هشت سال عدم خسارت 70 درصد


همچنین حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه نامه یکساله ، بیش از یکبار موجب خسارت شوند هنگام تجدید بیمه نامه با توجه به دفعات خسارت دریافتی ، مشمول اضافه نرخ به شرح ذیل خواهد بود

محصولات بیمه‌ای

مشاور شما جهت دریافت انواع بیمه با تخفیف

بیمه مسئولیت | بیمه های پروژه‌های صنعتی و کشاورزی | بیمه خودرو | بیمه شخص ثالث | بیمه باربری | بیمه مهندسی | بیمه آتش سوزی | طرح‌های جامع بیمه عمر | بیمه آتیه کودک و نوجوان | بیمه عمر و سپرده گذاری | بیمه عمر و تامین آتیه ازدواج | بیمه عمر خانواده | بیمه عمر و بازنشستگی | تکمیل بازنشستگی | تامین هزینه های تحصیلی | پس انداز طلایی فرزندان | بیمه عمر نوزادان | پوشش های درمانی | مکمل بیمه عمر | بیمه مستمری زنان خانه دار | بیمه تکمیلی