بیمه اطمینان بخش آرکا

مشاور حرفه‌ای شما جهت اخذ بیمه مسئولیت ، بیمه های پروژه‌های صنعتی و کشاورزی ، بیمه خودرو ، بیمه باربری ، بیمه مهندسی ، بیمه آتش سوزی ، طرح‌های جامع بیمه عمر و ..


بیمه باربری

مشاور حرفه‌ای شما جهت اخذ انواع بیمه نامه‌های حمل و نقل کالا یا بیمه‌های باربری داخلی و بین المللی.

09123498110بیمه حمل و نقل داخلی بیمه حمل و نقل کالا یا بیمه های باربری بیمه ای است که بموجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند متعهد می شود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه ، کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هائی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران نماید.

این بیمه محموله هایی که مبدأ ، مقصد و مسیر حمل آن ها در محدوده جغرافیایی ایران قرار دارد را در مقابل خطرهای ناشی از حادثه وارد به وسیله نقلیه ، آتش سوزی ، انفجار ، پرت و واژگون شدن تحت پوشش قرار می‌دهد و در صورت درخواست بیمه گذار با دریافت حق بیمه اضافی ، دامنه پوشش را به خسارت‌های ناشی از عملیات تخلیه و بارگیری ، سرقت کل محموله ، شکست و ریزش و آب دیدگی و ... تعمیم می‌دهد.

بیمه حمل و نقل داخلی شامل انواع محموله‌های وارداتی ، صادراتی و ترانزیتی است و براساس شرایط استاندارد مؤسسه بیمه گران لندن ، با هر یک از شرایط A, B, C و ... که مورد تأیید بیمه گران و مراجع حقوقی بین المللی است ، صادر می‌شود.

بیمه باربری با شرایط A:
این نوع از بیمه باربری را می توان کاملترین نوع از بیمه حمل و نقل دانست و بیشتر برای حمل کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می گیرد و کلیه خطراتی که ممکن است در جریان حمل و نقل از مبدأ تا مقصد نهایی اتفاق بیفتد و موجب خسارت شود بدون کسر فرانشیز جبران می کند مگر اینکه خسارت ناشی از موارد استثناء شده در این شرط باشد

بیمه باربری با شرایط B:
محدوده خطرات تحت پوشش در شرایط گسترده تر از محدوده مندرج در شرایط می باشد به شکلی که کلیه خطرات مربوط به شرایط در این نوع از بیمه تحت پوشش بوده و علاوه برآن برای خطرات زیر نیز از سوی شرکت بیمه جبران خسارت صورت می گیرد:
- زلزله
- آتشفشان یا صاعقه
- ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، شناور ، محفظه کالا ، کانتینرو یا لیفت وان و یا وسیله حمل
- تلف کلی هر بسته کامل از کالا به علت سقوط در حین بارگیری یا تخلیه از کشتی یا شناور
دربیمه کالا با شرط خطرهای یاد شده در شرط خطرهای عدم تحویل ، دزدی ، دله دزدی ، پارگی ، سائیدگی ، زنگ زدگی ، آبدیدگی ، قلابزدگی ، روغن زدگی ، شکست ، خراشیدگی و ضربه دیدگی ، نشست و روندگی ، خمیدگی و خسارت های ناشی از چنگک و ریزش وکسری با درج در شرایط خصوصی نیز پذیرفته می شود.

بیمه نامه باربری با شرایط C:
در این نوع بیمه خطرات تحت پوشش شامل موارد زیر است:
- آتش سوزی یا انفجار
- به گل نشستن و زمین گیر شدن ، برخورد با کف دریا ، غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور
- واژگونی یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی
- تصادم یا برخورد کشتی ، شناور و یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
- تخلیه کالا در بندر اضطراری
- فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی
- زیان همگانی و هزینه های نجات و مسئولیت مشترک تصادم

محصولات بیمه‌ای

مشاور شما جهت دریافت انواع بیمه با تخفیف

بیمه مسئولیت | بیمه های پروژه‌های صنعتی و کشاورزی | بیمه خودرو | بیمه شخص ثالث | بیمه باربری | بیمه مهندسی | بیمه آتش سوزی | طرح‌های جامع بیمه عمر | بیمه آتیه کودک و نوجوان | بیمه عمر و سپرده گذاری | بیمه عمر و تامین آتیه ازدواج | بیمه عمر خانواده | بیمه عمر و بازنشستگی | تکمیل بازنشستگی | تامین هزینه های تحصیلی | پس انداز طلایی فرزندان | بیمه عمر نوزادان | پوشش های درمانی | مکمل بیمه عمر | بیمه مستمری زنان خانه دار | بیمه تکمیلی